070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Specialister inom
sprinkler- och brandsläckningssystem

Sprinklerteknik AB

Projektering av sprinklersystem

Vi erbjuder projektering av sprinklersystem. Det innebär att vi tar oss an hela uppdraget där vi utreder, projekterar, kalkylerar och hjälper till med upphandling av entreprenörer.

Rambeskrivning av totalentreprenad

Vi erbjuder rambeskrivning för totalentreprenad. Det innebär att vi tar fram en teknisk beskrivning samt flödesschema för att visa systemlösningen.

Projektledning

Vi tar oss an uppdrag från start till mål, där vår projektledare har helhetsansvaret med allt från konstruktionsritningar och tekniska beskrivningar till montage, dokumentation och ekonomiskt ansvar över projektet.

Upphandling av sprinklerentreprenör

Vi går in med vår expertiskunskap när till exempel byggbolag, fastighetsägare eller annan beställare ska upphandla sprinklertjänster och där en handfull entreprenörer ska utredas.

Utredningar

Vi gör utredningar i samband med ombyggnader och nybyggnation för att ta fram det mest ekonomiska alternativet för beställaren.

Kalkylering

Vi tar fram en komplett kalkyl på installationskostnaden efter avslutad projektering. Även budgetpriser på installationer utan ritningsunderlag är något vi kan stå till tjänst med.

Projektering MagiCAD och Revit

Vi erbjuder projektering i MagiCAD och Revit. Hydrauliska beräkningar utförs då i en, för sprinklerbranschen, certifierad och godkänd programvara.

Projekteringsgranskning SBF120

Vi granskar handlingar för att säkerställa att dessa uppfyller kraven enligt aktuellt regelverk.

Sprinklersystem eller brandlarm?

Tillskillnad från brandlarmet så kan vattensprinklern släcka, alternativt hålla branden under kontroll och därmed begränsa brandens spridning och dess efterföljande skador. Den vanligaste funderingen bland intressenter är ev. vattenskador.
En myt är att alla byggnadens sprinkler utlöser vid brand något som inte stämmer.

EXPERTIS INOM SPRINKLER- OCH BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

PEF Sprinklerteknik AB är ett konsultföretag inom brandskydd som utför projektering av vattensprinkler. Våra kunder återfinns bland annat inom bostadsbolag, fastighetsägare och industrier där sprinklersystem ska monteras i allt från kontor och fastigheter till skolor, sjukhus och köpcentrum. Marknaden är främst Örebro, Stockholm och Västerås men vi har även projekt igång från Haparanda i norr till Ystad i söder.

Om oss
Nyheter
Pågående projekt
 • Kulturkvarteret Örebro

  Kulturkvarteret, Örebro

  Pågående projekt
 • Mälardalens Högskola, Eskilstuna

  Mälardalens Högskola, Eskilstuna

  Pågående projekt
 • Gasklockan Västerås

  Gasklockan, Västerås

  Pågående projekt