070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Nytt projekt: Gruppboende Åsen, Gagnefs kommun

Sprinklerteknik har fått i uppdrag att projektera boendesprinkler. Projektet omfattar nybyggnad av gruppboenden i Djurås. Byggnaden uppförs i anslutning till befintligt gruppboende.

Beställare: Imtech, Örebro.