070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Nytt projekt: Innovationen 11, Linköping

Sprinklerteknik har fått i uppdrag att projektera boendesprinkler i Linköping. Byggnaden som skall projekteras består av 4 våningar och 16 st lägenheter.
Beställare: BST AB, Linköping