070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Nytt projekt: Täby nya simhall

 

Sprinklerteknik har fått i uppdrag att upprätta en programhandling avseende Täby nya simhall.

Yta: ca 10 000 m²
Beställare: Fürst VVS & Energiteknik AB / Täby kommun.