070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Nytt projekt: Gasklockan Västerås

Sprinklerteknik AB har fått i uppdrag att projektera sprinkler i befintliga lokaler.
Ytan uppgår till 17560 kvm och skall tillhandahålla kontorslokaler.

Beställare: Assemblin

ET Cetera