070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Nytt projekt: Mälardalens högskola Eskilstuna

Sprinklerteknik har fått i uppdrag att projektera sprinkler inom Mälardalens högskola i Eskilstuna.
Byggnaden skall stå klar till hösten 2019.

Ytan uppgår till ca 20 000 kvadratmeter.
 
Beställare: Assemblin

Foto: Mälardalens högskola