070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Projektering av förfrågningsunderlag, Kokpunkten Actionbad, Västerås

Uppdrag: Kokpunkten Actionbad
Uppdragsgivare: Kokpunktens Fastighets AB
Ort: Västerås

Uppdragsbeskrivning:
Vårt uppdrag bestod i att projektera ett förfrågningsunderlag till en utförandeentreprenad där ett actionbad byggdes i det hundra år gamla ångkraftverket.

Kokpunkten actionbad