070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Projektering av förfrågningsunderlag

Uppdrag: Sigmahuset
Uppdragsgivare: NRF och Cornerstone
Ort: Västerås

Uppdragsbeskrivning:
Vårt uppdrag bestod i att projektera ett förfrågningsunderlag till utförandeentreprenad gällande ombyggnad av Sigmahuset, där invändiga allmänytor togs bort och ersattes av egna entréer till befintliga butiker.

Zigma huset