070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Tjänster

Projektering av sprinklersystem

Vi erbjuder projektering av sprinklersystem. Det innebär att vi tar oss an hela uppdraget där vi utreder, projekterar, kalkylerar och hjälper till med upphandling av entreprenörer. Vi kan projektera enligt olika typer av regelverk såsom SBF120, NFPA 13 och FM global.

Rambeskrivning av totalentreprenad

Vi erbjuder rambeskrivning för totalentreprenad. Det innebär att vi tar fram en teknisk beskrivning samt flödesschema för att visa systemlösningen.

Projektledning

Vi tar oss an uppdrag från start till mål, där vår projektledare har helhetsansvaret med allt från konstruktionsritningar och tekniska beskrivningar till montage, dokumentation och ekonomiskt ansvar över projektet. En normal projekttid sträcker sig pågår mellan fem till sex månader.

Upphandling av sprinklerentreprenörer

Vi går in med vår expertiskunskap när till exempel byggbolag, fastighetsägare eller annan beställare ska upphandla sprinklertjänster och där en handfull entreprenörer ska utredas. Vi granskar då underlagen, ser om något saknas i upphandlingen och ger vår bedömning i ärendet till vilka kandidater som kan tänkas vara aktuella för uppdraget.

Utredningar

Vi gör utredningar i samband med ombyggnader och nybyggnation för att ta fram det mest ekonomiska alternativet för beställaren. Det kan vara utredning av vattenkällan, riskklasser, rätt sprinklertyp – allt för att ta fram en lämplig systemlösning för aktuell verksamhet.

Kalkylering

Vi tar fram en komplett kalkyl på installationskostnaden efter avslutad projektering. Även budgetpriser på installationer utan ritningsunderlag är något vi kan stå till tjänst med.

Projektering i MagiCAD och Revit

Vi erbjuder projektering i MagiCAD och Revit. Hydrauliska beräkningar utförs då i en, för sprinklerbranschen, certifierad och godkänd programvara.

Projekteringsgranskning enligt SBF120

Vi granskar handlingar för att säkerställa att dessa uppfyller kraven enligt aktuellt regelverk. Ritningarna bör granskas av utomstående behörig ingenjör för att kontrollera att regelverket kring sprinklerprojekteringen utförts korrekt. Eventuella avvikelser påvisas av Sprinklerteknik.

Vill du veta mer om våra tjänster?