070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Nytt projekt: Kv. Åkervallen 4, Motala kommun

Sprinklerteknik har fått i uppdrag att projektera boendesprinkler typ 3.
Info: Objektet omfattas i huvudsak av följande arbeten; Nybyggnad av Gruppboende LSS avsedd för 6 brukare med egen lägenhet. Kv. Åkervallen 4, Motala kommun.

Beställare: BST Linköping