070-740 71 54
info@sprinklerteknik.se

Gasklockan, Västerås

Uppdrag: Gasklockan
Uppdragsgivare: Assemblin
Ort: Västerås

Uppdragsbeskrivning:
Sprinklerteknik AB har fått i uppdrag att projektera sprinkler i befintliga lokaler.
Ytan uppgår till 17560 kvm och skall tillhandahålla kontorslokaler.

Gasklockan Västerås
Foto: ET Cetera